Tilmelding og kontingent

Indmeldelse

Der er indmeldelsessedler i klubhuset ellers kan der skrives til kasseren (søren olsen)

Et medlemskab giver ret til at benytte banerne ubegrænset.

Man kan booke banen, gang fra gang, i klubhuset.

Nøgle kan afhentes hos Intersport i byen mod depositum på kr. 100,-

Kontingent for udesæsonen 2024 (1. maj – 1. november)

 
Senior +67 kr. 550,00
Senior (25-66) kr. 700,00
Familie:
første medlem 750, andet medlem 550, 3 og efterfølgende medlemmer kr. 250-
 
Ungdom (6-24 år) kr. 500,-

Betaling af kontingent via netbank:

Betaling via kontooverførsel til vores konto i Sparekassen Fyn
– reg. 0828  og kontonr. 7705691015

Mobilepay: nr. 58062  (Assens Tennisklub, stadionvej 11)

Når du betaler, er det vigtigt, at der påføres navn og adresse på alle de personer, der betales for. Derudover skal der anføres fødselsdato og årstal for de personer, der er under 25 år.
Det vil være en stor hjælp, hvis der skrives email og telefonnummer. Det er for at kunne give en hurtig besked, og hvis andre spillere får lyst at spille med dig.